Vuokrasaatavista

Tietoa vuokrasopimuksen purusta ja häädöstä

Jos kyseessä on vuokrasaatava ja vuokria on maksamatta vähintään kahdelta kuukaudelta (tai vuokrasopimusta on muuten rikottu ja vuokralaista on todistetusti varoitettu kirjallisesti), voidaan hakea vuokrasopimuksen purkua ja häätöpäätöstä ilman lisämaksua. Käräjäoikeuden käsittelyn aikana erääntyneet vuokrat otetaan myös huomioon yksipuolisessa tuomiossa.

Kun käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomion (häätöperuste) ja häätöperuste viedään ulosottoon, niin ulosotto lähettää häädettävälle muuttokehotuksen sekä antaa tiedoksi päivämäärän, johon mennessä vuokralaisen tulee poistua vuokrakohteesta. Mikäli vuokralainen ei ole poistunut vuokrakohteesta annetun määräajan puitteissa, on ulosottomiehellä oikeus poistaa vuokrakohteesta häädettävä sekä siellä oleva omaisuus.