Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Oikeudellinen Perintä
Saku Ståhlberg
Y-tunnus 3267139-4
PL 34
23501 Uusikaupunki
010 321 2131
info(at)haastehakemus.fi

2. Rekisterin nimi
haastehakemus.fi asiakasrekisteri.

3. Rekisterin tarkoitus ja peruste
Rekisterin tarkoitus on toimeksiantojen hoitaminen, jotka tehdään esim. haastehakemus.fi kautta.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito toimeksiantajaan, vastaajaan sekä kaikkiin jotka liittyvät asian hoitoon. Tietoja ei käytetä profilointiin.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat kaikki toimeksiantolomakkeessa kysytyt tiedot kuten: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja tilinumero.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan toimeksiantajalta mm. toimeksiantolomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista joissa toimeksiantaja luovuttaa tietoja. Lisäksi tietoja voidaan saada maistraatista, käräjäoikeudesta, ulosottovirastosta sekä yleisistä tietolähteistä.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan vain niille, jotka liittyvät toimeksiantoon, kuten käräjäoikeudelle ja ulosottoviranomaiselle.

7. Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista toimeksiantojen hoitamisen kannalta.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai henkilötietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin muutoksia, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Ottaen huomioon rekisterin tarkoitus ja peruste, rekisterissä olevalla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta vaatia poistamaan tietojaan. Tarkastuspyyntö voidaan esittää kerran vuodessa kuluitta, jonka jälkeen pyynnöstä veloitetaan 15,00 eur (sis. alv 24%). Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Olemme toteuttaneet kaikki tarpeelliseksi katsomamme tekniset suojaukset.
Sähköisen aineiston käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Paperisena oleva aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.